Αναπτυξιακή Ημερίδα: Καβάλα – Φίλιπποι μπροστά σε κρίσιμο σταυροδρόμι: Ευκαιρίες ανάπτυξης

Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση «Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ» | Καβάλα, 18 Απριλίου 2015

Μάκης Παπαδόπουλος: «Οι λύσεις και οι πολιτικές που ασκούν οι διοικήσεις πρέπει να βασίζονται στη σύγχρονη γνώση και εμπειρία και όχι στην αντίληψη των πελατειακών συναλλαγών και εξυπηρετήσεων»

Τις εργασίες της ημερίδας άνοιξε ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ, δημοτικός σύμβουλος Μάκης Παπαδόπουλος με σύντομο χαιρετισμό. Ο Μάκης Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στην αναπτυξιακή στασιμότητα που βιώνει ο δήμος Καβάλας τις τελευταίες δεκαετίες, στην έλλειψη συνολικού σχεδιασμού και συλλογικής απόφασης για το πού κατευθύνεται η ανάπτυξη του δήμου, αλλά και στην έλλειψη κουλτούρας διαλόγου και συνεννόησης μεταξύ αυτοδιοίκησης, τοπικών κοινωνικών και οικονομικών φορέων και πολιτών, που αποτελεί τη βάση για την εφαρμογή ενός αναπτυξιακού σχεδίου για τον τόπο μας. Τέλος, υπογράμμισε την ευθύνη που έχουν οι φορείς της αυτοδιοίκησης, της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας να συμμετέχουν εποικοδομητικά στον διάλογο για την ανάπτυξη του τόπου μας και συνέδεσε το εγχείρημα της ημερίδας με την απαρχή μίας ευρύτερης διαβούλευσης στο κρίσιμο αυτό ζήτημα.

Δημήτρης Μπαντέκας (Αντιπρόεδρος ΤΕΙ ΑΜΘ): «Να βασιστούμε στα δυνατά μας σημεία, να διορθώσουμε τις αδυναμίες μας – Να σκεφτόμαστε παγκόσμια και να δρούμε τοπικά»

Ο Δημήτρης Μπαντέκας ανέλυσε τις βασικές πλευρές του παραγωγικού μοντέλου της περιοχής και τους λόγους για τους οποίους το μοντέλο αυτό είναι αποσπασματικό και αναποτελεσματικό. Ο κ. Μπαντέκας τόνισε ότι η τοπική οικονομία μπορεί να στηριχθεί στις νέες τεχνολογίες αιχμής, σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης και στην παραγωγή και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων με υψηλή αξία και ποιότητα. Υπογράμμισε ότι η Καβάλα πρέπει να αξιοποιήσει τη γεωπολιτική της θέση στα Βαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα, το φυσικό της περιβάλλον, τους επιχειρηματίες της, το πετρέλαιο και τους υδρογονάνθρακες και τα διεθνή δίκτυα μεταφοράς τεχνογνωσίας και καινοτομίας. Τέλος, επισήμανε ότι χρειάζεται να αλλάξει τη νοοτροπία των φορέων και των πολιτών της περιοχής μας, ώστε να μπορούν να αξιοποιούν τις εμπειρίες και τις γνώσεις που μεταφέρονται μέσω των παγκόσμιων δικτύων.

Παντελής Σκάγιαννης (Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας): Αναγκαίες οι τοπικές συναινέσεις – να δούμε τη μεγάλη εικόνα που ωφελεί όλους και όχι τα μικροσυντεχνιακά συμφέροντα

Ο Παντελής Σκάγιαννης αναφέρθηκε στο πώς η ευνοϊκή θέση της Καβάλας στον γεωπολιτικό χάρτη δίνει νέες ευκαιρίες ως προς την ένταξή της σε ενεργειακά δίκτυα και μεταφορικούς άξονες που αναπτύσσονται μεταξύ Ανατολής και Δύσης τα τελευταία χρόνια, αλλά συγχρόνως πώς ο ανταγωνισμός με τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη, η υποβάθμιση των ενεργειακών πολιτικών της χώρας, οι κακές σχέσεις με την Τουρκία και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελούν σοβαρές απειλές για την αναπτυξιακή αναβάθμιση της Καβάλας. Στις υποδομές, ανέδειξε τις υστερήσεις που δημιουργούν η έλλειψη περιμετρικής οδού και η απουσία επιβατικής και εμπορικής σιδηροδρομικής σύνδεσης, η έλλειψη διασύνδεσης με δίκτυα φυσικού αερίου για οικιακή και επιχειρηματική χρήση και η έλλειψη επαρκών και κατάλληλων υποδομών διαχείρισης και ανακύκλωσης απορριμμάτων. Στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, ο κ. Σκάγιαννης ανέδειξε την εξαγωγική αξία των αγροτικών και αλιευτικών προϊόντων της περιοχής (ελαιόλαδο, κρασί, ψάρια κ.ά.), καθώς επίσης στην παραγωγική και επενδυτική αξία της ΒΦΛ και των πετρελαίων στη Θάσο, της ΒΙ.ΠΕ., του ΒΙΟ.ΠΑ. και του Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου της Ν.Καρβάλης, ενώ παράλληλα έδωσε έμφαση στην ανάγκη να αξιοποιηθούν τα εγκαταλειμμένα κτίρια και χώροι (στρατόπεδα, Νοσοκομείο, Πρωτοδικείο, τελωνείο κ.ά.) μέσω παραγωγικών επενδύσεων. Τέλος, ο κ. Σκάγιαννης αναφέρθηκε στις δυνατότητες που δίνει ο τουρισμός και η πολιτιστική κληρονομιά στην τοπική οικονομία, με σοβαρά ωστόσο μειονεκτήματα την απουσία στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη και προσέλκυση νέων αγορών, καθώς επίσης και τον σχετικά μικρό αριθμό επιβατών κρουαζιέρας.

Νίκος Ηλιού (Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας): «Η απουσία εναλλακτικών δρόμων από την Ασία προς τη Μεσόγειο ευνοεί την Καβάλα – Δε νοείται κόμβος συνδυασμένων μεταφορών χωρίς σιδηρόδρομο»

Στο κρίσιμο ζήτημα της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Καρβάλης με τους Τοξότες Ξάνθης αναφέρθηκε στην ομιλία του ο κ. Ηλιού, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες που έχει η περιοχή μας να διεκδικήσει μερίδιο από τις διεθνείς εμπορικές αγορές μέσω των μεταφορικών δικτύων. Υπογράμμισε το γεγονός ότι, αν και η Καβάλα διαθέτει σημαντικές υποδομές και αξιόλογη γεωπολιτική θέση, όσο οι υποδομές αυτές δεν ολοκληρώνονται, χάνονται ευκαιρίες που δεν μπορούν να ανακτηθούν εύκολα. Τέλος, επισήμανε ότι κρίσιμοι παράμετροι είναι η επίσπευση στην υλοποίηση της σιδηροδρομικής σύνδεσης του εμπορικού λιμανιού, η ρεαλιστική εξέταση προοπτικών συνεργασίας με παρακείμενα λιμάνια (Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη), η στόχευση του εμπορικού λιμένα σε εξειδικευμένα φορτία, η ταυτόχρονη αναβάθμιση των υφιστάμενων υπηρεσιών και η προσέλκυση νέων αγορών.

Λάζαρος Βασιλειάδης (Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης): «Πρέπει να ξεφύγουμε από τον εφιάλτη του ενεργειακού κέντρου»

Ο Λάζαρος Βασιλειάδης αναφέρθηκε στην ομιλία του στις τελευταίες ενεργειακές προκλήσεις που απασχόλησαν πολύ τον τόπο μας τα τελευταία χρόνια (αγωγός ΤΑΡ, LNG κ.ά.), αναδεικνύοντας τα μικρά αναπτυξιακά οφέλη σε σύγκριση με τους σοβαρούς περιβαλλοντικούς κινδύνους που θα δημιουργούνταν. Αναφέρθηκε επίσης στον ανεπαρκή σχεδιασμό και στα «κενά» της νομοθεσίας, που καθιστούσαν την περιοχή της Ν. Καρβάλης ευάλωτη στο στόχαστρο «επενδύσεων» που θα υποβάθμιζαν περιβαλλοντικά την περιοχή και το μέλλον της. Τέλος, επισήμανε την ανάγκη να υπάρξει συντονισμός όλης της τοπικής κοινωνίας και των παραγωγικών φορέων, ώστε η Καβάλα να «ξεφύγει από τον εφιάλτη» της προοπτικής του ενεργειακού κέντρου και να δώσει έμφαση στην ανάπτυξη του κόμβου συνδυασμένων μεταφορών.

Κώστας Λαλένης (Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας): «Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός πρέπει να ανανεώνεται διαρκώς και να διαθέτει τη συμμετοχή και τη συναίνεση φορέων και πολιτών»

Ο Κώστας Λαλένης αναφέρθηκε στην ομιλία στους μέχρι τώρα αναπτυξιακούς σχεδιασμούς που προσδιορίζουν και περιγράφουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου Καβάλας, υπογραμμίζοντας την σταδιακή υποβάθμιση της περιοχής μας από κύριο σε δευτερεύοντα αναπτυξιακό πόλο. Ανέδειξε επίσης την αδυναμία των τοπικών αναπτυξιακών σχεδιασμών και πολιτικών να προσαρμοστούν και να κινηθούν μέσα στο πλαίσιο του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Καβάλας, δημιουργώντας αποσπασματικότητα και κενά στις αναπτυξιακές προτεραιότητες και στην υλοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων. Υπογράμμισε τέλος την ανάγκη το υφιστάμενο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο να αναθεωρείται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να μην καθίσταται ανεπίκαιρο, να δοθεί εξίσου έμφαση σε έργα μικρών παρεμβάσεων που θα αλλάξουν την ταυτότητα και το αισθητικό περιβάλλον της πόλης και να δημιουργηθεί η συλλογική συνείδηση ότι ο σχεδιασμός δεν αφορά μόνο τους ειδικούς, αλλά και τους πολίτες.

Παρεμβάσεις και τοποθετήσεις έκαναν στο τέλος της ημερίδας ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας Αργύρης Καλλιανιώτης, ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου- Βιστωνίδας-Ισμαρίδας Μάνος Κουτράκης, ο πρώην Αερολιμενάρχης του Αεροδρομίου Καβάλας Μιλτιάδης Παπαμιλτιάδης, ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ ΑΜ Δημήτρης Κυριαζίδης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Αν. Μακεδονίας του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Σωτήρης Λαζαρίδης, ο καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης Γιώργος Γκαϊντατζής, ο Προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας Γιάννης Χατζηκωνσταντίνου, ο πολιτικός μηχανικός Αθανάσιος Δελιούσης και ο δημοσιογράφος Αναστάσιος Μαρκουλίδης. Ιδιαίτερη παρέμβαση έκανε ο πρώην βουλευτής Δημοσθένης Δημοσθενόπουλος.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους ο πρώην βουλευτής και υφυπουργός Δημοσθένης Δημοσθενόπουλος, ο πρώην βουλευτής Γιάννης Πασχαλίδης, ο πρώην Δήμαρχος Καβάλας Στάθης Εριφυλλίδης, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σωτήρης Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κώστας Αντωνιάδης, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Αλέξανδρος Ιωσηφίδης και Βασίλης Τραϊφόρος, οι τέως Περιφερειακοί Σύμβουλοι Γιώργος Γερομάρκος και Κώστας Παπακοσμάς, καθώς και η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα, οι Αντιδήμαρχοι Παιδείας Γιώργος Φιλόσογλου και Πολιτισμού Μιχάλης Λυχούνας και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Δημήτρης Καζανίδης. Συμμετείχαν επίσης ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου Καβάλας Μπάμπης Παπαδόπουλος, καθώς και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Τουρισμού της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ Στράτος Μαρουλάς.

 

Στην ημερίδα συμμετείχαν και έκαναν παρεμβάσεις και τοποθετήσεις ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας Αργύρης Καλλιανιώτης, ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου- Βιστωνίδας-Ισμαρίδας Μάνος Κουτράκης, ο πρώην Αερολιμενάρχης του Αεροδρομίου Καβάλας Μιλτιάδης Παπαμιλτιάδης, ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ ΑΜ Δημήτρης Κυριαζίδης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Αν. Μακεδονίας του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Σωτήρης Λαζαρίδης, ο καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης Γιώργος Γκαϊντατζής, ο Προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας Γιάννης Χατζηκωνσταντίνου, ο πολιτικός μηχανικός Αθανάσιος Δελιούσης και  ο δημοσιογράφος Αναστάσιος Μαρκουλίδης. Ιδιαίτερη παρέμβαση έκανε ο πρώην βουλευτής Δημοσθένης Δημοσθενόπουλος.

 

Στην ημερίδα παραβρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Μάκης Κρεμύδας, ο Πρόεδρος του Σωματείου Καφεζυθοπωλών Παναγιώτης Βασιλούδης, η συγγραφέας Ευθυμία Πέγιου, ο Δημήτρης Χατζηβαρύτης εκ μέρους του ΔΣ του Συνδέσμου Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών Αν. Μακεδονίας, ο Γιάννης Βύζικας, ο πρώην Διευθυντής της Τοπογραφικής Υπηρεσίας Πέτρος Φραγκίδης και ο Πρόεδρος του ερασιτέχνη ΑΟΚ Ντίνος Κανάκης.

JoomShaper