Ο Τόπος Της Ζωής Μας - Προτεραιότητες

α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ1

α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

Η αξιοπρέπεια του κάθε δημότη αποτελεί προϋπόθεση για την αξιοπρέπεια της τοπικής κοινωνίας μας.

Θέτουμε σαν προτεραιότητα τη διασφάλιση της κοινωνικής προστασίας και την καταπολέμηση της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Όλοι οι κάτοικοι του Δήμου, ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλου, οικογενειακής κατάστασης και καταγωγής, έχουν δικαίωμα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Σήμερα η υγεία έγινε προϊόν, πολυτέλεια, προνόμιο. Είναι όμως δικαίωμα. Και ο Δήμος οφείλει να διασφαλίσει το δικαίωμα αυτό σε όλες τις οικογένειες του Δήμου, παρέχοντας φάρμακα, ιατρούς, και υπηρεσίες υγείας.

Θα διασφαλίσουμε σε όλους τους οικονομικά αδύναμους κατοίκους του Δήμου Καβάλας τις βασικές τους ανάγκες, χωρίς γραφειοκρατία, χωρίς προσβλητικές διαδικασίες, με το συντονισμό όλων των προσπαθειών, που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Καβάλα.

Υπάρχουν αξιόλογες οργανώσεις, που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό και που σήμερα δεν στηρίζονται ανάλογα.

Για τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες ιδρύουμε μια τράπεζα ειδών πρώτης ανάγκης, τα οποία θα διανέμονται δωρεάν. Χωρίς ελεημοσύνες, διασφαλίζουμε την αξιοπρέπεια σε όλους εκείνους, που κινδυνεύουν να την χάσουν.

...

β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ1

β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Στηρίζουμε και ενισχύουμε τα τοπικά προϊόντα, τις τοπικές επιχειρήσεις, την τοπική επιχειρηματικότητα και απασχόληση.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον τοπικό παραγωγικό ιστό και τον τοπικό πρωτογενή τομέα. Πρέπει να ξαναβρούν την θέση, που τους ταιριάζει, και να νοιώθουν περήφανοι οι αγρότες, οι ψαράδες, οι κτηνοτρόφοι και όλοι οι παραγωγοί πλούτου και προϊόντων.

Η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας είναι η βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία νέων, βιώσιμων θέσεων εργασίας.

Μέσα από την υποστήριξη της μεταποίησης τοπικών προϊόντων θα συμβάλλουμε στην αύξηση του τζίρου των ντόπιων επιχειρήσεων και της αγοράς.

Θέλουμε να κάνουμε την Καβάλα ένα σημαντικό επιβατικό λιμάνι.

Θέλουμε να κάνουμε την περιοχή μας κόμβο επιβατικών και εμπορευματικών συνδυασμένων μεταφορών.

Ξεχωριστά αντιμετωπίζουμε την προσπάθεια να προσελκύσουμε νέες επενδύσεις στο δήμο μας.

Γνωρίζουμε από τη δουλειά μας τι πρέπει να κάνουμε και θα το κάνουμε με επιμονή και μεθοδικότητα.

Οι επιχειρηματίες χρειάζονται καθημερινά στην δουλειά τους συμμάχους, για να πάνε μπροστά, και όχι χειρόφρενα.

Και αν σήμερα το κράτος και η γραφειοκρατία είναι ένα μεγάλο χειρόφρενο, ο Δήμος Καβάλας θα γίνει ο μεγάλος σύμμαχος των επιχειρήσεων, των ανθρώπων που παράγουν, γιατί είναι λίγοι οι άνθρωποι που παράγουν , των ανθρώπων που δημιουργούν θέσεις εργασίας, γιατί είναι ακόμα λιγότεροι, των ανθρώπων που επενδύουν.

Δεσμευόμαστε στην express εξυπηρέτηση όλων των αιτημάτων των επαγγελματιών και επιχειρηματιών.

Δήμος-Κοινωνία-Απασχόληση είναι για μας μια ιερή συμμαχία.

Σύμμαχοι της κοινωνίας,

Υπερασπιστές των πολιτών.

...

γ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ1

γ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Άμεσος στόχος μας είναι η προσέλκυση πρώτα από όλα των 25.000.000 γειτόνων μας, Ελλήνων και Βαλκάνιων, που βρίσκονται σε ελάχιστες ώρες απόστασης, με ένα καλό οδικό δίκτυο στη διάθεσή τους.

Αυτή η προσέλκυση θα ενισχυθεί με ένα πυκνό πρόγραμμα πολιτιστικών, κοινωνικών και αθλητικών εκδηλώσεων και συνεδρίων σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Τα παραπάνω πρέπει να συνδυαστούν:

• με τη δημιουργία νέων τοπικών προϊόντων,

• με την καλλιέργεια τουριστικής συνείδησης σε όλους τους κατοίκους,

• με την υποστήριξη όλων των αθλημάτων, που αναπτύσσονται στην Καβάλα, με τη συστηματική συντήρηση των αθλητικών υποδομών και τη δημιουργία νέων.

• με την ανάδειξη μιας σύγχρονης, ζωντανής, δημιουργικής και λαμπερής τοπικής ταυτότητας.

...

δ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ!1

δ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ!

Αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τα προβλήματα της καθημερινής λειτουργίας της πόλης και των οικισμών του δήμου, με την προστασία και αναβάθμιση του αστικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

Αναβαθμίζουμε τις σχέσεις δήμου - δημοτών, εξασφαλίζουμε ταχύτητα και ποιότητα στην εξυπηρέτηση του πολίτη από τις δημοτικές υπηρεσίες.

Να τελειώνουμε με τη γραφειοκρατία, που φρενάρει την ανάπτυξη και τη δημιουργικότητα.

Ο δήμος θα λειτουργεί αποτελεσματικά:

• με ολοκλήρωση του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού

• με ρύθμιση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Καβάλας,

• με επαρκή συντήρηση των δρόμων, των κτιρίων, των κοινόχρηστων χώρων, των χώρων του πράσινου και των υποδομών

• με διασφάλιση της καθαριότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος

• αντιμετωπίζοντας το θέμα των αδέσποτων ζώων με ευαισθησία και αποτελεσματικότητα, εφαρμόζοντας το νομικό πλαίσιο που υπάρχει.

...

ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ1

ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναδεικνύουμε τα μεγάλα ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, προωθούμε την ανακύκλωση, μειώνουμε τις ενεργειακές απαιτήσεις λειτουργίας του δήμου, προωθούμε την πράσινη ενέργεια.

Θεωρούμε σημαντικό και παραμελημένο θέμα τη διαχείριση των απορριμμάτων της περιοχής του Δήμου μας. Η ορθολογική του αντιμετώπιση θα συμβάλει δραστικά στην οικονομική ανάπτυξη του Δήμου Καβάλας και στη δημιουργία νέων πόρων για την κατασκευή υποδομών, που θα οδηγήσουν σε δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας.

Με την υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης απορριμμάτων επιτυγχάνουμε:

1. καθαρή πόλη και καθαρό περιβάλλον και

2. εισροή πόρων από φορείς, που επιδοτούν την προστασία του περιβάλλοντος.

Αντιμετωπίζουμε με μεγάλη ευαισθησία κάθε θέμα, που έχει σχέση με τη ρύπανση του περιβάλλοντος, όπως την προστασία του κόλπου της Καβάλας, την προστασία του περιαστικού δάσους και τον συνεχή έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Θεωρούμε πρώτιστο καθήκον μας στην πόλη, στις γειτονιές, στην ύπαιθρο την αναβάθμιση του πράσινου μέσα από νέες φυτεύσεις και αναδασώσεις.

...

στ. ΝΕΟΛΑΙΑ1

στ. ΝΕΟΛΑΙΑ

Δημιουργούμε ειδικό πρόγραμμα μέτρων για την υποστήριξη των νέων ανθρώπων στην εκπαίδευση, στην εργασία, στην κοινωνική ζωή, για την ένταξη τους στις παραγωγικές και αναπτυξιακές διαδικασίες του τόπου μας.

Δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στον επαγγελματικό προσανατολισμό και οργανώνουμε προγράμματα συνεχούς επιμόρφωσης ανέργων και νέων.

Επεξεργαζόμαστε και συγκροτούμε σε συνεργασία με τους νέους της πόλης μας «Ειδικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποστήριξης της Νέας Γενιάς» και ανάλογη δομή στήριξης.

...
JoomShaper