γ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Άμεσος στόχος μας είναι η προσέλκυση πρώτα από όλα των 25.000.000 γειτόνων μας, Ελλήνων και Βαλκάνιων, που βρίσκονται σε ελάχιστες ώρες απόστασης, με ένα καλό οδικό δίκτυο στη διάθεσή τους.

Αυτή η προσέλκυση θα ενισχυθεί με ένα πυκνό πρόγραμμα πολιτιστικών, κοινωνικών και αθλητικών εκδηλώσεων και συνεδρίων σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Τα παραπάνω πρέπει να συνδυαστούν:

• με τη δημιουργία νέων τοπικών προϊόντων,

• με την καλλιέργεια τουριστικής συνείδησης σε όλους τους κατοίκους,

• με την υποστήριξη όλων των αθλημάτων, που αναπτύσσονται στην Καβάλα, με τη συστηματική συντήρηση των αθλητικών υποδομών και τη δημιουργία νέων.

• με την ανάδειξη μιας σύγχρονης, ζωντανής, δημιουργικής και λαμπερής τοπικής ταυτότητας.

JoomShaper