ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναδεικνύουμε τα μεγάλα ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, προωθούμε την ανακύκλωση, μειώνουμε τις ενεργειακές απαιτήσεις λειτουργίας του δήμου, προωθούμε την πράσινη ενέργεια.

Θεωρούμε σημαντικό και παραμελημένο θέμα τη διαχείριση των απορριμμάτων της περιοχής του Δήμου μας. Η ορθολογική του αντιμετώπιση θα συμβάλει δραστικά στην οικονομική ανάπτυξη του Δήμου Καβάλας και στη δημιουργία νέων πόρων για την κατασκευή υποδομών, που θα οδηγήσουν σε δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας.

Με την υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης απορριμμάτων επιτυγχάνουμε:

1. καθαρή πόλη και καθαρό περιβάλλον και

2. εισροή πόρων από φορείς, που επιδοτούν την προστασία του περιβάλλοντος.

Αντιμετωπίζουμε με μεγάλη ευαισθησία κάθε θέμα, που έχει σχέση με τη ρύπανση του περιβάλλοντος, όπως την προστασία του κόλπου της Καβάλας, την προστασία του περιαστικού δάσους και τον συνεχή έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Θεωρούμε πρώτιστο καθήκον μας στην πόλη, στις γειτονιές, στην ύπαιθρο την αναβάθμιση του πράσινου μέσα από νέες φυτεύσεις και αναδασώσεις.

JoomShaper