στ. ΝΕΟΛΑΙΑ

Δημιουργούμε ειδικό πρόγραμμα μέτρων για την υποστήριξη των νέων ανθρώπων στην εκπαίδευση, στην εργασία, στην κοινωνική ζωή, για την ένταξη τους στις παραγωγικές και αναπτυξιακές διαδικασίες του τόπου μας.

Δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στον επαγγελματικό προσανατολισμό και οργανώνουμε προγράμματα συνεχούς επιμόρφωσης ανέργων και νέων.

Επεξεργαζόμαστε και συγκροτούμε σε συνεργασία με τους νέους της πόλης μας «Ειδικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποστήριξης της Νέας Γενιάς» και ανάλογη δομή στήριξης.

JoomShaper